HUNDAR I NATUREN

Hundar i naturen - vad gäller?


För att skydda djur och natur är kraven på oss hundägare stora när vi tar med oss hunden ut i skog och mark. Det gäller året om, men det är lite olika krav olika tider på året.


Läs mer

Hundar och tamdjur


När vi kommer till beteshagar med tamdjur med våra hundar ställer det extra krav på oss hundägare att visa respekt och hänsyn. Det är tyvärr inte ovanligt att lösa hundar stressar, skadar eller dödar tamdjur. Detta kan lätt undvikas om vi som hundägare sköter våra allemansskyldigheter.


Läs mer

Skyddade områden


I nationalparker, naturreservat och andra skyddade områden kan allemansrätten vara begränsad. Om du besöker ett skyddat område med din hund är det viktigt att du har koll på vad som gäller just där. 


Läs mer

Träna hund på egen hand


Vi är många hundägare som uppskattar att träna våra hundar ute i naturen. Det kan vara t.ex. olika sorters spår, sök, rapport eller någon typ av jakthundsträning. Vad gäller egentligen då? Får jag med stöd av allemansrätten vara ute och träna på annans mark utan att be om lov?


Läs mer

Hundträning i grupp


Även om allemansrätten är knuten till oss som enskilda personer kan den utövas av flera personer tillsammans. Detta under förutsättning att gruppen som helhet håller sig inom ramen för allemansrätten.


Läs mer