HUNDAR OCH TAMDJUR


Hagar med betesdjur

Allemansrätten gäller även i odlingslandskapet, men när det gäller betesdjur i hagar ställer det extra krav på visad hänsyn för oss som hundägare. Tyvärr är det alltför vanligt att tamdjur stressas, skadas eller till och med dödas av lösa hundar. Detta medför naturligtvis onödigt lidande, och kan så lätt undvikas om alla vi hundägare visar hänsyn och sköter våra allemansskyldigheter.


Under förutsättning att du inte stör djuren får du som privatperson - utan hund - korsa hagar eller betesmarker med betande djur. Innan du går in i en hage är det dock bra om du tittar efter om det finns en alternativ väg runt hagen i stället. Om det finns grindar så är det naturligtvis viktigt att du stänger dem efter dig så att inte djuren smiter ut. Det ingår inte i allemansrätten att man får klappa djuren, då måste du fråga djurägaren först.


Om du kommer till en beteshage med djur och har din hund med dig, så gå inte in med hunden utan att ha pratat med djurägaren först. Vissa djur kan reagera aggressivt och risken ökar om du har hund med dig. Detta gäller både kor, hästar, grisar och får. Att gå in i en beteshage med djur sker alltid på egen risk. Ofta finns det skyltar där det står att man inte ska gå in i hagen med hund. Respektera alltid dessa skyltar! De finns där av en anledning och för allas vår säkerhets skull – även din och din hunds.


I vissa delar av landet är det vanligt att vandringsleder bitvis även går genom hagar med betande djur. Du får fortsätta din vandring här, men visa respekt för djuren genom att alltid ha din hund kopplad i sådana områden.


Var extra försiktig så att du inte stör tamdjur under den tid de har ungar. Gå aldrig emellan en ko och hennes kalv, ett sto och hennes ett föl eller en tacka och hennes lamm. Försök att hitta en annan väg och håll så långt avstånd till djuren som möjligt.

Gårdsplan

Om du är ute på promenad med din hund och kommer till en gård så tänk på att respektera hemfridszonen och den verksamhet som i övrigt pågår på gården. Om du går längs en väg, led eller stig som går över en gårdsplan, och som är uppenbart tillgänglig för allmänheten, så får du följa den över gårdsplanen. Saknas en sådan uppenbart tillgänglig passage över gårdsplanen måste man ta en annan väg runt densamma. Sådana omvägar kan ibland vara skyltade för att underlätta för besökare.


Ha alltid din hund kopplad när du kommer till en gård. Det kan finnas både människor och djur på gården som du måste visa hänsyn till. Det kan också dyka upp en traktor eller något annat jordbruksredskap helt plötsligt, så även för din hunds säkerhet är det viktigt att den är kopplad. Det minskar risken för olyckor för alla.