HUNDTRÄNING PÅ EGEN HAND


Förutom att vara ute på promenader är vi många hundägare som även tränar våra hundar ute i naturen. Det kan vara t.ex. viltspår, personspår, jaktapportering eller annan jakthundsträning. Vad gäller då? Får jag med stöd av allemansrätten vara ute och träna på annans mark utan att be om lov, och i så fall hur mycket, hur länge och hur ofta?


Ja, på dessa frågor finns det inget enkelt svar som ja eller nej. Mycket handlar om sunt förnuft och att tänka efter före. Det är viktigt att ha i åtanke vad själva grundsyftet med allemansrätten är, och att tänka på att man inte ska störa och inte förstöra (skadebegränsningstanke).

Det finns ju också skillnader på träning och träning. Om du bara ger dig ut i skogen eller på ett fält med din hund och kastar lite boll på korta avstånd som hunden springer ut och hämtar är det nog få som skulle opponera sig – så länge ni inte stör eller förstör för någon annan förstås.


Börjar det däremot bli lite mer omfattande såsom exempelvis att man lägger ut föremål i skogen eller på fältet i ett lite större område för att hunden sedan ska springa och söka efter dem krävs markägarens och/eller andra rättighetsinnehavares medgivande. Detta är särskilt viktigt under perioden 1 mars -20 augusti när hunden ska hindras från att springa lös i marker där det finns vilt (§ 16 Lagen om tillsyn över hundar och katter).


Känner man sig det minsta tveksam är det bra att kontakta markägaren och fråga. Är det jakttider så är det alltid bra att ha en dialog med jakträttsinnehavaren i förväg, och det är viktigt att vara lyhörd och tillmötesgående.

Markägaren/jakträttsinnehavaren kan kanske ge dig direktiv om när och var du får träna med din hund, och om du sedan tränar hunden utifrån det så kan du träna på med gott samvete.


Naturligtvis måste också träning som sker med markägarens/jakträttsinnehavarens medgivande genomföras med den hänsyn som i övrigt krävs för växt- och djurliv, rörligt friluftsliv, pågående näringsverksamhet med mera. Träningen får aldrig medföra skador eller störningar.

Hur vet jag vem som är markägare?


Lantmäteriet har uppgifter om vem som äger en viss mark. Via deras webbplats kan du som privatperson hitta vem som är markägare. För att kunna använda tjänsten krävs dock att du har giltig e-legitimation.


Så här tar du reda på vem som äger en fastighet:

  • Gå in på sidan "Vem äger fastigheten" på Lantmäteriets hemsida.
  • Klicka in på e-tjänsten "Min karta" och klicka på den aktuella marken. Då visas fastighetsbeteckningen.
  • Gå sedan in på tjänsten "Vem äger fastigheten" och uppge fastighetsbeteckningen. Då framkommer vem som är ägare.


Länk till Lantmäteriets hemsida.