HUNDAR I NATUREN - VAD GÄLLER?


Som hundägare har du ett så kallat ”strikt ansvar” för din hund. Det innebär att du kan hållas ansvarig för all skada som hunden orsakar. I ansvaret som hundägare ingår också att känna till vilka lagar och regler som gäller och efterfölja dessa.


För att skydda djur och natur är kraven på oss hundägare stora när vi tar med oss hunden ut i skog och mark. Det gäller året om, men det är lite olika krav olika tider på året.

1 mars till 20 augusti

Denna tid på året kallas ibland för hundförbudstiden, och under denna period måste du hålla extra stor uppsikt på din hund när du är ute i skog och mark. Detta framgår i § 16 i Lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150). Här står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Syftet är att skydda de vilda djuren under den känsliga tid på året när de får sina ungar.


Ofta sägs att det är ”koppeltvång” som gäller under denna period, men detta ord nämns inte i lagstiftningen. (Ett undantag är rennäringslagen som i vissa fall kräver att hundar hålls i band eller instängda.) Även om det inte är koppeltvång så måste du ha en sådan kontroll över din hund att det motsvarar att den har ett osynligt koppel på sig. Om hunden är okopplad ska den vara högst någon meter ifrån dig.


Det är inte många hundar som klarar det, och Naturvårdsverkets tolkning av lagen är därför att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan gå lösa under perioden den 1 mars till den 20 augusti.Övrig tid på året

Även under resten av året finns det krav på dig som hundägare, och du måste alltid hålla din hund under sådan tillsyn att den hindras från att förfölja vilda djur. eller tamdjur. Hunden får aldrig springa och jaga efter vilda djur (förutom jakthundar i tjänst förstås). Hunden får vara lös inom synhåll under förutsättning att du kan kalla in den eller stoppa den om den stöter på något vilt. Kan du inte det ska hunden vara i koppel eller lina även denna tid på året.


Som hundägare har du ett strikt ansvar att din hund inte orsakar skador eller så kallade avsevärda olägenheter. Detta gäller inte enbart vilda djur utan även betande tamdjur. Hunden får aldrig jaga efter tama djur – det räknas som skada eller olägenhet.


Det är viktigt att känna till att i de områden där renskötsel bedrivs gäller koppeltvång för alla hundar som inte används i renskötseln. Detta står i 93 § i rennäringslagen.