SKYDDADE OMRÅDEN


Nationalparker

I Sveriges nationalparker ska hunden alltid vara kopplad! Detta gäller oavsett hur bra pli du har på din hund, och det är förbjudet att ta med hunden in i en nationalpark om den inte är kopplad med ett fysiskt koppel.


För varje nationalpark finns det speciella regler och det kan finnas bestämmelser om att hundar inte får följa med alls, att de bara får vara på någon viss plats eller bara får vara med under en viss tid på året. Kolla alltid upp detta i förväg om du tänker besöka en nationalpark med din hund.


Naturreservat

Även i naturreservaten finns särskilda föreskrifter med syfte att skydda den natur och de djur som finns där. Föreskrifterna kan se olika ut i olika områden, och som besökare är det viktigt att läsa informationsskyltarna om vad som gäller. Många naturreservat kan ha känsliga naturvärden och det är ofta krav på att hunden ska vara kopplad i ett reservat oavsett hur bra lydnad man har på den.


Regionala och lokala beslut om kopplingstvång

Länsstyrelserna kan besluta om kopplingstvång med stöd av jaktförordningen. Det kan vara antingen under tiden den 1 mars-20 augusti eller någon annan tid på året. Det varierar beroende på de speciella förutsättningar som finns i ett område.


Kommunerna har också rätt att införa lokala regler om hundförbud och kopplingstvång. Hundförbud gäller exempelvis ofta för lekplatser och allmänna badplatser. För badplatser är det vanligt att det är hundförbud under en period av året och tillåtet att vistas där under övrig tid av året. Koppeltvång kan gälla året om i friluftsområden och/eller kommunala motionsspår.


Om du vill veta vad som gäller i din egen kommun kan du kontakta avdelningen för miljö- och hälsoskydd och fråga.