ALLESVANSRÄTTEN

Projektet


AlleSvansrätten är ett av Naturvårdsverket beviljat projekt till Svenska Brukshundklubben om allemansrätten kopplat till hund som pågår fram till den 30 september 2022.


Läs mer

Allemansrätten


Allemansrätten är en sedvanebaserad rättighet som bygger på respekt och hänsyn, och den brukar sammanfattas med orden ”inte störa, inte förstöra”. Det innebär en frihet under ansvar.


Läs mer

Lagar


Allemansrätten är ingen egen lag, utan det som sätter gränserna är andra kringliggande lagar. Det finns många olika lagar att ta hänsyn till, men två exempel är miljöbalken och brottsbalken. 


Läs mer

Olika typer av områden


Grundregeln i allemanrätten är att vi får gå nästan överallt i skog och mark. Vissa områden i naturen kan dock vara skyddade och då kan det vara olika föreskrifter som gäller som är viktiga att känna till som hundägare.


Läs mer

Ansvar och hänsyn


Ju fler hundägare vi blir som är ute i naturen med våra hundar desto mer ökar kraven på oss att ta ansvar och visa hänsyn. Här är några tips på saker du kan göra.


Läs mer