VAD ÄR ALLEMANSRÄTTEN?

Allemansrätten är en sedvanebaserad rättighet som bygger på respekt och hänsyn, och den brukar sammanfattas med orden ”inte störa, inte förstöra”. Det innebär en frihet under ansvar. Allemansrätten innebär många rättigheter, men även att vi har skyldighet att visa hänsyn och att inte skada omgivningen eller störa vare sig djur- eller växtliv, den verksamhet som bedrivs på marken (t.ex. jord- eller skogsbruk) och inte heller andra människor.


Antalet hundar i Sverige ökar, och vi blir allt fler som är ute i naturen med våra fyrfota vänner. Även intresset för annat friluftsliv har ökat den senaste tiden så vi är många som ska samsas. Det är därför viktigt att vi alla har kunskap om vilka regler som gäller och lär oss att tillämpa dem när vi är ute i skog och mark.

När du är ute i naturen finns det tre viktiga aspekter att tänka på när du ska bedöma vad som är lämpligt att göra eller inte:

Platsen
Var befinner jag mig? Vad är det för typ av natur? Är det ett skyddat område? Finns det bebyggelse? Finns det någon som kan bli störd? Finns det betande djur?

Aktiviteten
Vad är det jag ska göra? Hur många är vi? Hur länge kan jag stanna?

Tidpunkten
Vilken tid på året är det? Har djuren ungar? Är det jaktsäsong? Är det blött/torrt i markerna?

Naturvårdsverkets film om allemansrätten