ALLESVANSRÄTTEN


AlleSvansrätten är ett av Naturvårdsverket beviljat projekt till Svenska Brukshundklubben om allemansrätten kopplat till hund. Projektet pågår fram till den 30 september 2022.


Antalet hundar och hundägare ökar stadigt och idag (november 2021) finns det enligt Jordbruksverkets register över 1 miljon hundar i Sverige och drygt 750 000 hundägare. Vi är därmed en stor grupp människor som är ute med våra hundar och promenerar eller tränar i naturen, och det är viktigt att vi känner till vilka rättigheter och skyldigheter vi har enligt allemansrätten. Brist på kunskap kan ställa till onödiga problem och konflikter.


Tänk på att när du och din hund rör er i skog och mark utan att störa eller förstöra så bidrar ni samtidigt till den allra bästa reklamen för hunden i naturen!


Projektet AlleSvansrätten syftar till att öka kunskapen om allemansrätten kopplat till hund både bland hundägare och icke hundägare. Kunskapen är viktig för att kunna bibehålla rätten att som hundägare få vistas ute i skog och mark, och också för att öka förståelsen för hundar i samhället.


Inom ramen för projektet har vi tagit fram denna hemsida med information om allemansrätten kopplat till hund. Vi ska också ta fram digitalt och fysiskt utbildningsmaterial som dels ska kunna användas på olika hundkurser, men som också ska vara tillgängligt för alla som vill lära sig mer. Det kommer också att bli filmer, quiz m.m. Allt kommer att läggas ut på AlleSvansrättens hemsida efterhand som det blir klart. Varmt välkommen till projekt AlleSvansrätten!