ALLESVANSRÄTTEN


AlleSvansrätten var ett av Naturvårdsverket beviljat projekt till Svenska Brukshundklubben om allemansrätten kopplat till hund. Projektet pågick under perioden augusti 2021 till september 2022.


Antalet hundar och hundägare ökar stadigt och idag (december 2022) finns det enligt Jordbruksverkets register över 1 miljon hundar i Sverige och drygt 785 000 hundägare. Vi är därmed en stor grupp människor som är ute med våra hundar och promenerar eller tränar i naturen, och det är viktigt att vi känner till vilka rättigheter och skyldigheter vi har enligt allemansrätten. Brist på kunskap kan ställa till onödiga problem och konflikter.


Tänk på att när du och din hund rör er i skog och mark utan att störa eller förstöra så bidrar ni samtidigt till den allra bästa reklamen för hunden i naturen!


Projektet AlleSvansrätten syftade till att öka kunskapen om allemansrätten kopplat till hund både bland hundägare och icke hundägare. Kunskapen är viktig för att kunna bibehålla rätten att som hundägare få vistas ute i skog och mark, och också för att öka förståelsen för hundar i samhället.


Inom ramen för projektet har vi tagit fram denna hemsida med information om allemansrätten kopplat till hund. Vi har också tagit fram ett digitalt utbildningsmaterial med ett kunskapstest som dels ska kunna användas på olika hundkurser, men som också ska vara tillgängligt för alla som vill lära sig mer. Under projektets gång har vi även producerat fyra filmer, och allt framtaget material finns tillgängligt på AlleSvansrättens hemsida. Varmt välkommen till projekt AlleSvansrätten!